Adriana Midavaine (Grootmoeder)

Personalia

Naam:Adriana Midavaine (Grootmoeder)
Doopnaam:Adriana
Woonplaats:Middelburg
Beroep:Zonder
Geboren:26 augustus 1881 (Serooskerke)
Overleden:12 februari 1959 (Middelburg)
Ouders:
Broers/Zussen:

Opmerkingen

De familie Midavaine is oorspronkelijk van protestants franse afkomst. In de 16e en 17 eeuw werden deze protestantse fransen in Frankrijk ’Hugenoten’ genoemd, een scheldwoord dat mogelijk ’de verderfelijken’ betekent. Aannemelijk is dat verreweg de meeste protestantse fransen aanhangers waren van Calvijn, zelf van franse origine, die vanwege zijn veranderlijk theologische opvattingen naar Geneve, Zwitserland, uitweek en de grondlegger werd van het later genoemde Calvinisme, een tak van het protestantisme in m.n in Nederland en Schotland. Omstreeks 1660 besloten steeds meer hugenoten Frankrijk te ontvluchten om te ontkomen aan de dragonnades, pesterijen waarbij militairen in hun huizen werden gelogeerd. Toen in 1685 koning Lodewijk XIV een einde maakte aan het Edict van Nantes (door een nieuw edict, het Edict van Fontainebleau), werd het openlijk belijden van de hugenootse godsdienst een strafbaar feit. Vele Hugenoten besloten te vluchten, hoewel het hun door de koning verboden was Frankrijk te verlaten. Veel fransen vluchtten naar België en later naar Nederland omdat België ook al overwegend Rooms Katholiek was. Een aantal takken van de Midavaines emigreerde dus naar Nederland, m.n. naar Zeeland en wel het (toen nog het eiland) Walcheren. Vele Hugenoten sloten zich aanvankelijk aan bij de Waalse (Frans-talige (Calvinistische) Kerk in Middelburg. Zo ook de de eerste franse Hugenoten, waaronder de eerste Midavaines.